ஜிகே கொடுத்த சரக்கு
போடா போடா
புண்ணாக்கு
நீ போகாங்காட்டியும்
ஆமணக்கு !

காத்து கருப்பு, காலையிலே

நீ வந்து நின்னா

கட்டி வச்சு செருப்பு !

மன்னார் குடி மச்சான்,

மத்தியானத்துக்கு வாயேன்,

மாமவேட பொணம் கிடக்குது

மாறடிச்சிக்க போயேன் !

பொண்ணுங்களை பார்கதே

புண்ணாகித்தான் போகாதே,

பொடலங்கா கூட்டுவச்சால்
அவரைக்காயை கேட்காதே !
கட்டி வச்சி அடிச்சவர் நம்ம கோவி. கண்ணன்

1 comments:

said...

Horrible pics.. really I am surprized to see the topics you select. I can read tamil but its difficult for me to type.