தாவணிப் பொருக்கி


எதிரிகளை

புகை வலித்து

தள பொருக்கியபடியே

ஒருவிடுதலை

புழுக்கள்பட்டு

கிடக்கும்

நானும்பிச்சுவாக்

எச்சமாய் வந்தால்

வானில் நானும்

கண்களுக்குள்

அழைக்கிறேன்

தாவணிபொருக்கியபடியே

தெருவில்வாளைச்

சுழற்றியபடி

விடுதலை

வானில்...
தாக்குதல் நடத்தியது கொலைவெறிக் கவுஜர் JK

3 comments:

said...

அவ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்

said...

பொருக்கிக்கு 'று' தான வரணும்.

ஒரு வேளை இது வேற பொறுக்கியோ????

நல்லா வெக்கறாங்கய்யா பேரை..

said...

நீங்க எந்த பொரு(று)க்கிய சொல்றீங்க நந்தா!