அவன் என் ஜாக்கி ஜட்டி......

அவன்.... அவனை அணியவில்லை என்றால் தான் சுகம். தூக்கியெறிந்து சுதந்திரமாக இருக்கலாம் என்றால்
என்னருகில் இருக்கும் கார்ப்ரேட் கன்னிகள் நலன் பேணி 
அவன் என்னுடன் ஒட்டிக்கொள்கிறான். இரவினில் பாலியியல் வறட்சியால் 
நான் சிந்தும் கண்ணீரை காத்து தனக்குள்
வாங்குபவனும் அவனே.... பலமுறை என் கால்சட்டையின் 
பற்கள் படாமல் காத்தவன் அவன். காதலியின் அவசரத்துக்கு ஈடுகொடுத்து
அவளுக்கு இணையாக ஆடையவிழ்ப்பில் 
தோல்வியடைய காரணமும் அவன். அவன் என் ஜாக்கி ஜட்டி...... __ இலக்கியம் படிக்காதவன்.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007511465255

கோவணங்களால் ஆனது என் வேட்டி


ஒரு காலத்தில்
என் பாட்டனும் பூட்டனும்
கோவணங்களை வேட்டிகளைக்
கொண்டே தயார் செய்துகொண்டனர்
புதுக் கோவணம் என்ற சொற்ப் பதமே
அப்போது இருந்திருக்காது
இப்போது போல
அப்போது ஜாக்கியோ
கால்வினோ இல்லை
இருந்ததெல்லாம் பழைய நைந்து போன
வேட்டி மட்டுமே
அதுவும் அந்த வேட்டி இனிமேல்
கோவனத்துக்கு மட்டுமே
ஆகும் என்ற காலமான
காலம்
இப்போது லுங்கியும்
வேட்டியும் அணிபவனைக்
கண்டால் ஏளனமாய் பார்க்கும்
எல்லோரின் முன்னோர்களும்
ஒரு காலத்தில் அந்த கிழிந்த வேட்டியையே
கோவனமாக
அணிந்த உண்மையை நாம்
உரக்கச் சொல்வோம்.


புவியீர்ப்பு என்னும் ஏகாதிபத்திய சக்தி

பிரபஞ்சப் பெருவெளியில் 
விளைந்திருக்கும் 
நட்சத்திரப் பயிர்களை 
உய்விக்க எண்ணியே 
உமிழ்ந்து விடுகிறேன் 
மல்லாக்கப்படுத்துக்கொண்டு 

எனது ஜீவ எச்சிலை 
அங்கே எடுத்துச் செல்லாத 
புவியீர்ப்பு என்னும் 
ஏகாதிபத்திய சக்தியை சாடுங்கள் .

என் எச்சில்பட்டு 
போதியாய் பூமி நோக்கி 
வளர எண்ணிய 
நட்சத்திரப் நாற்றுகளின் 
நல்லக்கனவை நாசமாக்கியது ஏன் என்று ..!!


....உமா மகேஸ்வரன் லாஓட்சு

வன்புணரப்பட்ட ஜட்டி

நீர்வழிப் படூஉம் புனைப்போல் 
வாஷிங் மிஷின் வழிப்படும் 
ஜீன்சுக்குள் பின்னிப்பிணைந்த ஜட்டியொன்று 

எழுப்பிய கூக்ககுரல் 
detergent பிரளயத்தில் சன்னமாய் அழிந்திருக்கும் 

எங்கோ ஓர் மூலையில் 
இன்னும் ஈரமாய் இருக்கும் 
ஒரு பட்டாபட்டி 
கண்ணீருடன் கதறிக்கொண்டிருக்கும் 

தனது பேரப்பிள்ளையான 
90 cm ஜட்டி 
whirlpool machineனால் வன்புணர்வுக்கு ஆளான 
வக்கிர நிகழ்வையெண்ணி ..

துவைத்துக் கிழித்தவர்..
உமா மகேஸ்வரன் லாஓட்சு