வன்புணரப்பட்ட ஜட்டி

நீர்வழிப் படூஉம் புனைப்போல் 
வாஷிங் மிஷின் வழிப்படும் 
ஜீன்சுக்குள் பின்னிப்பிணைந்த ஜட்டியொன்று 

எழுப்பிய கூக்ககுரல் 
detergent பிரளயத்தில் சன்னமாய் அழிந்திருக்கும் 

எங்கோ ஓர் மூலையில் 
இன்னும் ஈரமாய் இருக்கும் 
ஒரு பட்டாபட்டி 
கண்ணீருடன் கதறிக்கொண்டிருக்கும் 

தனது பேரப்பிள்ளையான 
90 cm ஜட்டி 
whirlpool machineனால் வன்புணர்வுக்கு ஆளான 
வக்கிர நிகழ்வையெண்ணி ..

துவைத்துக் கிழித்தவர்..
உமா மகேஸ்வரன் லாஓட்சு

0 comments: